man in a wheelchair using the participant dashboard and smiling at his dog

Dashboard gaar ah

Dashboardka Kaqeybgalaha ah waa bogga internetka ee adeegsadaha saaxiibtinimo si loo arko:

  • Waqti qaadashada dhabta ah

  • Waraaqaha waqtiga jira iyo macluumaadka mushahar bixinta

  • Lacag bixiyaasha

  • Ogeysiisyada ka socda MRCI

Kaashka Kaqeybgalaha ayaa kuu oggolaanaya inaad ka soo gasho waqti kasta qalab kasta si aad ula socoto miisaaniyaddaada. Markaad isqorto, MRCI waxay kuu soo diri doontaa xusuusin bil kasta si aad u gasho nidaamka si dib loogu eego miisaaniyaddaada.

Waqtigan xaadirka ah, Dashboardka Kaqeybgalaha ah waxaa heli kara oo keliya kaqeybgalayaasha ka diiwaangashan Taageerada Bulshada ee Macaamilka La Hagayo (CDCS), iyo barnaamijyada Taageerada Taageerada Macaamiisha (CSG).

Codka jamhuuriyadda soomaaliya

Ma xiiseyneysaa adeegsiga Dashboardka Ka-qaybgalaha? Halkan iska qor adoo dhameystiraya dukumintiga hadda calaamadda ah ee naga caawin doona sidii laguu dejin lahaa.

Haddii aad su'aalo qabtid ama aad u baahan tahay macluumaad dheeri ah fadlan la xiriir Shaqaalahayaga Barnaamijka 800.829.7110