top of page

Taageerada Bulshada ee Macaamilka La Hagayo (CDCS)

Ku saabsan Barnaamijkan

Taageerada Bulshada ee Macaamilka la Hagayo (CDCS) waa kaqeybgale loogu talagalay kaqeybgalayaasha ee hoosta barnaamijka Ka-dhaafida Guryaha iyo Bulshada-ku saleysan taas oo u oggolaaneysa shaqsiyaadka fursad ay si madax-bannaan ugu noolaadaan.

Barnaamijkan waxaa loogu talagalay inuu siiyo shakhsiyaadka ugu dabacsanaanta iyo mas'uuliyadda hagida adeegyadooda iyo taageerooyinkooda, oo ay ku jiraan shaqaalaynta iyo maaraynta shaqaalaha daryeelka tooska ah iyo marin u helida taageerooyinka kale sida teknolojiyadda, dib u habeynta guriga iyo gaadiidka, ama qalabka.

MRCI waxay ku faaneysaa in qandaraaska laga siiyay MN DHS si ay u siiso Adeegyada Maareynta Maaliyadeed kaqeybgalayaasha CDCS. Qof kasta oo isticmaalaya CDCS waa inuu lahaadaa Bixiyaha Adeegyada Maareynta Maaliyadeed, sida MRCI.

Smiling Girl in a hat

Join us for a webinar on CFSS & Consultation Services! 

Our last series of webinars, hosted in April, provided an overview of these new programs. Since then, we've received more information regarding the implementation and roll out of these programs. Join us for one of these next sessions to receive the most recent updates!

Waxaad tahay Loo shaqeeye

Gudaha CDCS, kaqeybgalaha waa loo shaqeeyaha, kaas oo kuu ogolaanaya inaad xulato, shaqaaleyso, tababarto oo aad maamusho shaqaalahaaga.

Kireyso Qoyska iyo Asxaabta

Waad shaqaalayn kartaa dadka aad taqaan, iyo kuwa kugu yaqaan si ay kuugu fidiyaan adeegyadaada. Oo ay ku jiraan waalidiinta carruurta yar yar iyo kuwa isqaba

Xakamee daryeelkaaga

Barnaamijkan waxaa loogu talagalay inuu ku siiyo dabacsanaanta ugu badan ee hagida adeegyadaada iyo taageerooyinkaaga.

Sida loo diiwaan geliyo CDCS

# 1
La xiriir Hay'adda Hoggaamintaada ama Degmadaada

Go'aaminta u-qalmitaanka barnaamijka Dhamaystirka Codsiga Caawinta Caafimaadka (MA), iyo dhammaystirka qiimeynta lagama maarmaanka ah.

# 2
Samee qorshaha Taageerada Bulshada ee CDCS oo leh (Ikhtiyaar) Qorsheeyaha Taageerada

Qorshaha Taageerada Bulshada ee CDCS wuxuu faahfaahin ka bixinayaa sida lacagahaaga loo isticmaali doono si loo daboolo baahiyahaaga la qiimeeyay sanadka oo dhan oo ay ku jiraan shaqaalaha, badeecooyinka iyo adeegyada, iyo wax ka bedelka deegaanka.

# 3
Xullo MRCI CDS Adeegga Maamulka Maaliyadeed (FMS)

Ogeysii Maamulaha Kiiskaaga inaad dooratay MRCI CDS inuu noqdo Bixiyahaaga FMS.

# 4
Nala soo xiriir si aan u jadwal u yeelano kulankaaga qaadashada shakhsi ahaaneed

Waxaan kula kulmi doonnaa hal-hal, qaabka aad dooratay inaad ku dhameystirto nidaamka diiwaangelinta.

# 5
Bilaabida adeegyadaada

Shaqaaleeya shaqaalahaaga, mushaharka siiya waxaaga wanaagsan iyo adeeg bixiyeyaasha, oo ku ilaali miisaaniyadaada dhamaan khabiirada MRCI CDS.

bottom of page