MUSHAHARKA BIXINTA

Ku saabsan Barnaamijkan

Qoysaska iyo shakhsiyaadka ayaa hadda bixin kara kharashka shaqalaha iyaga oo aan walwal iyo dhibaato ka qabin bixinta canshuuraha mushaharka iyo waajibaadka kale ee IRS ee ah inay shaqaale yeeshaan. Shaqaalaynta, maamulida iyo kormeerka shaqaalaha, qoysaska / shakhsiyaadka waxay leeyihiin awooda ugu sareysa ee hagida daryeelkooda; si kastaba ha noqotee, adeegsiga adeegga maareynta maaliyadeed sida MRCI waxay ku siin doontaa raaxo iyadoo la ogaado inaad si sax ah u hoggaansameyso dhammaan tilmaamaha IRS ee ku saabsan soo sheegidda mushaharka iyo bixinta canshuuraha.

 

Adiga oo ku bixinaya daryeelka adeegga maareynta maaliyadeed, bixinta daryeel bixiye kasta ayaa ka hor istaagi doonta dib u eegista Medicaid haddii macmiilku uu lacagtiisa ku bixiyo oo uu xaq u yeesho Gargaarka Caafimaadka.

 

Ugu dambeyntiina, adeegga maareynta maaliyadeed wuxuu si sax ah ugu soo wargelin doonaa doolarka ku baxay daryeelka xubnaha qoyska in la yareeyo dhiig-miirashada maaliyadeed ama eedeymaha dhici kara.

PCA supporting an elderly woman
Small icon resembling the outline of a person

Waxaad tahay Loo shaqeeye

Shaygaani wuxuu kuxiran yahay goob qoraal ah oo ku jirta Maareeyaha Mawduucaaga. Laba jeer guji astaanta xogta si aad ugu darto waxyaabahaaga gaarka ah.

Small icon resembling the outline of a group of people

Kireyso Qoyska iyo Asxaabta

Shaygaani wuxuu kuxiran yahay goob qoraal ah oo ku jirta Maareeyaha Mawduucaaga. Laba jeer guji astaanta xogta si aad ugu darto waxyaabahaaga gaarka ah.

small check-mark icon

Mushaharka iyo Canshuuraha

Shaygaani wuxuu kuxiran yahay goob qoraal ah oo ku jirta Maareeyaha Mawduucaaga. Laba jeer guji astaanta xogta si aad ugu darto waxyaabahaaga gaarka ah.

Sida loo diiwaan geliyo Taageerada Shakhsiyeed

Website%20Numbers-01_edited.png
Nala soo xiriir si aad u muujiso xiisaha aad u leedahay Bixinta Gaarka ah

Waxaan kuu qorsheyn doonnaa wareysi qaadasho si aan kuugu bilowno.

Website%20Numbers-02_edited.png
Wareysiga qaadashada shaqsiyeed oo dhameystiran

Waxaan kula kulmi doonnaa hal-hal, qaabka aad dooratay inaad ku dhameystirto nidaamka diiwaangelinta.

Website%20Numbers-03_edited.png
Shaqaale buuxi waraaqaha dushiisa

Boosto, emayl PDF, ku soo gudbi dalabka shaqaalaha khadka tooska ah ee SignNow.

Program Forms

Cell Phone & Internet Reimbursement Form

Claim Form for Payments & Reimbursements

Mileage Reimbursement

Private Pay & County Billed Timesheet

Timesheet - Paid Time Off

Timesheet - Travel Time

Employment Resources

Private Pay, CEED, & County Billed Employee Packet

Employee Disclosures & Supplements

Direct Deposit Form

Federal Labor Law Poster

Minnesota Labor Law Poster

Status Change Form

W4 Form (Federal)

W4 Form (Minnesota)

FMLA Poster

Youth Labor Laws

Additional Resources

ADP Self-Service Login

Client Information on Payments and Reimbursements

Consent to Release Employment Information

Direct Deposit Instructions

Vendor Packet

Employee Performance Review

Employee Exiting Form

Incident-Accident Report

Independent Contractor Billing Form

Job Posting Agreement

Mileage-Explanation

Medical

Payroll Calendar

Samples of Completed Forms

403b

Prefer to complete documents online?

Many of these forms are conveniently available to complete online using SignNow. See the available forms.