top of page

XULASHADA PCA

Ku saabsan Barnaamijkan

Shakhsiyaadka, carruurta iyo dadka waaweynba, ee naafada ah, cudurada raaga, baadhista habdhaqanka iyo cudurada maskaxda ee u baahan caawimaad daryeelka shakhsi ahaaneed ee gurigooda ama bulshada ayaa laga yaabaa inay xaq u yeeshaan adeegyada Xulashada PCA.

 

Iyadoo loo marayo barnaamijka Xulashada PCA-ga, kaqeybgalayaashu waxay ku heli karaan caawinaad howlaha joogtada ah ee dadku maalin walba qabtaan sida cunida, qubayska, labiska, dhaqdhaqaaqa, iyo sidoo kale howlaha kale ee caafimaadka la xiriira, dabeecadaha, iyo waxyaabo kale oo badan.

 

Shakhsiyaadka waxaa awood loo siiyay inay qortaan, shaqaaleeyaan oo tababaraan shaqaalahooda PCA-yada kuwaas oo bixiya daryeelkooda iyo MRCI waxay u adeegi doontaa sidii dhexdhexaadiye maaliyadeed si ay u bixiso kormeer heer sare ah oo la xiriira shaqaalaynta (baaritaanka taariikhda, tusaale ahaan) iyo howlaha la xiriira maaraynta (baahiyaha mushahar bixinta sida magdhawga shaqaalaha, khidmadaha ururada, iyo canshuuraha kale ee mushaharka) ee PCA-ga.

Young girl being transferred by her PCA

Waxaad tahay Loo shaqeeye

Shaygaani wuxuu kuxiran yahay goob qoraal ah oo ku jirta Maareeyaha Mawduucaaga. Laba jeer guji astaanta xogta si aad ugu darto waxyaabahaaga gaarka ah.

Kireyso Qoyska iyo Asxaabta

Shaygaani wuxuu kuxiran yahay goob qoraal ah oo ku jirta Maareeyaha Mawduucaaga. Laba jeer guji astaanta xogta si aad ugu darto waxyaabahaaga gaarka ah.

Xakamee daryeelkaaga

Shaygaani wuxuu kuxiran yahay goob qoraal ah oo ku jirta Maareeyaha Mawduucaaga. Laba jeer guji astaanta xogta si aad ugu darto waxyaabahaaga gaarka ah.

Sida looqoro Xulashada PCA

# 1
La xiriir Hay'adda Hoggaamintaada ama Degmadaada

Go'aaminta u-qalmitaanka barnaamijka iyadoo la dhammaystirayo Codsiga Caawinta Caafimaadka (MA), iyo dhammaystirka qiimeynta MCHOICES.

# 2
Xullo MRCI CDS oo ah Wakaaladda Xulashada PCA-gaaga

Ogeysii Maamulaha Kiiskaaga inaad dooratay MRCI CDS inay noqoto Wakaaladda Xulashada PCA-gaaga

# 3
Nala soo xiriir si aan u jadwal u yeelano kulankaaga qaadashada shakhsi ahaaneed

Waxaan kula kulmi doonnaa hal-hal, qaabka aad dooratay inaad ku dhameystirto nidaamka diiwaangelinta.

# 4
Samee qorshahaaga daryeelka

La shaqee MRCI CDS si aad u horumariso qorshahaaga daryeelka shaqsiyeed.

# 5
Bilaabida adeegyadaada

Shaqaaleeysii shaqaalahaaga oo kormeer saacadahaaga laguu oggolaaday kaalmada joogtada ah ee ka socota MRCI CDS, oo ay ku jiraan booqashooyinka sanadlaha ah iyo sannadlaha ah.

Program Forms

PCA Time and Activity Document

PCA Time and Activity Instructions

Paid Time Off - Timesheet

Travel Time - Timesheet

Employment Resources

PCA Employee Packet

Employee Disclosures and Supplements

Direct Deposit Form

Federal Labor Law Poster

Minnesota Labor Law Poster

Payroll Calendar

Status Change Form

W4 Form (Federal)

W4 Form (Minnesota)

FMLA Poster

Youth Labor Laws

Additional Resources

Incident-Accident Report

Consent to Release Employment Information

Employee Exiting Form

ADP Self-Service Login

Job-Posting Agreement

Medical

403b

Prefer to complete documents online?

Many of these forms are conveniently available to complete online using SignNow. See the available forms. 

bottom of page