top of page
Smiling girl with glasses

Himiladayada

Abuurista fursado cusub oo dhab ah oo loogu talagalay dadka naafada ah ama ku liitaan guriga, shaqada iyo bulshada dhexdeeda .

The Participant Dashboard is our user-friendly online portal. 

College of Direct Supports (Direct Course) and MN DHS Training.

See the latest happenings within MRCI CDS and read our newsletters.

Login to your online timesheets and access set up manuals. 

"Runtii waan ka baqay inaan sameeyo CDCS maxaa yeelay waxay umuuqatay waxqabad balaaran… La shaqaynta MRCI bilawgii, waxwalba way fiicnaayeen oo way fiicnaayeen ... Weligay maan sugin in kabadan 24 saac jawaab qof kale MRCI CDS. Waqti kasta oo aan waco ama iimayl aad soo dirsato aad baad u caawin jirtay

Rachel V. - Xubin Qoyska MRCI CDS

Applied Self-Direction Member Logo
bottom of page