top of page

Starting October 1st, 2024:
Community First Services and Supports (CFSS) & Consultation Services

MRCI is hosting another series of webinars with updated information on CFSS & Consultation Services to prepare for the upcoming transition. Click below to register, or view our CFSS webpage for more information. 

Dashboardka Kaqeyb galahu waa boggayaga internetka ee isticmaala-u-habboonaanta.

Kuleejka Taageerada Tooska ah (Koorsada Tooska ah) iyo Tababarka MN DHS

Eeg dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee ka dhex dhacay CDS-ka MRCI, oo gala wargeysyadeena

Soo gal waraaqahaaga saacadaha internetka, iyo marin-u-helka buug-gacmeedka

"Runtii waan ka baqay inaan sameeyo CDCS maxaa yeelay waxay umuuqatay waxqabad balaaran… La shaqaynta MRCI bilawgii, waxwalba way fiicnaayeen oo way fiicnaayeen ... Weligay maan sugin in kabadan 24 saac jawaab qof kale MRCI CDS. Waqti kasta oo aan waco ama iimayl aad soo dirsato aad baad u caawin jirtay

Rachel V. - Xubin Qoyska MRCI CDS

Applied Self-Direction Member Logo
bottom of page